GISCe este un GIS?

GIS este acronimul provenit de la Geographic Information System (Sistem Informatic Geografic - uneori tradus in forma SIG in limba romana). Acest sistem e utilizat pentru a crea, stoca, a analiza si prelucra informatii distribuite spatial printr-un proces computerizat. Tehnologia GIS poate fi utilizata in diverse domenii stiintifice cum ar fi: managementul resurselor, studii de impact asupra mediului, cartografie, planificarea rutelor. Specific unui GIS este modul de organizare a informatiei gestionate. Exista doua tipuri de informatie: una grafica (si care poate fi raster sau vectoriala) care indica repartitia spatiala a elementelor studiate si alta sub forma de baza de date pentru a stoca atributele asociate acestor elemente (de ex. pentru o sosea lungimea ei, latimea, numarul benzilor, materialul de constructie etc.)
Aplicabilitate:


Rezolvarea problemelor legate de strategiile de dezvoltare a teritoriului;
Informatizarea cadastrului imobiliar-edilitar;
Stabilirea obligatiilor fiscale ale cetatenilor;
Planificarea si urmarirea investitiilor;
Sursa de date pentru mediul de afaceri si investitii;
Actualizarea situatiei juridice a imobilelor in timp real;
Intretinerea cadastrului calitativ (studiul pedologic, al calitatii solului, oxidarea solului, nivel hidrografic, etc.);
Crearea unei evidente stricte privind eventualele modificari ale terenurilor (comasari, dezmembrari, vanzari-cumparari, etc.);
Asistenta in luarea deciziilor de organizare si conducere a activitatilor economice;
Crearea unui sistem unitar, exploatabil in comun de catre societati comerciale, carte funciara, primarii, organe fiscale locale, oficii de cadastru, consilii judetene, etc;
Urmarirea prin satelit folosind sistemul GPS, a utilajelor agricole si coordonarea lor in timp real de catre factorii de decizie;
Optimizarea transporturilor, urmarirea in timp real al acestuia;
Folosirea ca suport al Internetului pentru legarea si exploatarea intr-un sistem unitar a datelor privind cadastrul agricol, cadastrului imobiliar edilitar, a altor date pozitionabile geografic.

 

Beneficii:

 

Marirea bugetului local, prin aplicarea corecta a sistemului de taxe si impozite;
Recuperarea investitiei prin vanzarea de harti si de informatii din baza de date catre firme private;
Reducerea costurilor pentru proiectele care necesita o cantitate considerabila de informatii geografice.

Informatie tip raster - imagine ortofoto - dintr-un sistem GIS        Informatie vectoriala dintr-un sistem GIS
Informatie raster        Informatie vectoriala