Program de lucru : Luni-Vineri - 09:00 la 17:00
Telefon si Fax : +40-256-281073 +40-0723-235766
Trimitere e-mail : office@gisromania.ro

Servicii Topografie

Planuri de situatie
Cuprind date grafice, punand in evidenta amplasarea unei suprafete de teren a unei cladiri, etc. Si de asemenea date referitoare la suprafata de teren sau cladirea respectiva precum cote ale terenului, numere topografice, suprafete, contur, etc.

 

 

 

Planuri de situatie incluzand curbe de nivel
Curbele de nivel sunt proiectiile in plan ale liniilor ce unesc punctele de aceeasi cota, linii care rezulta din selectionarea imaginara a formelor de relief printr-o serie plane orizontale.Trasarea curbelor de nivel – Curbele de nivel pot fi obtinute in mod indirect (prin interpolare), sau in mod direct (prin filare).

 

 

 

Profile longitudinale si transversale
Profilul longitudinal se intocmeste obisnuit la doua scari: una mica pentru lungimi (care de regula este scara planului topografic) si alta mai mare pentru inaltimi (cote). Intocmirea profilului longitudinal se poate face in functie de cotele punctelor de pe axa longitudinala a traseului si de distantele dintre puncte. Profilele transversale – servesc pentru a reda forma lucrarii in punctele caracteristice de pe traseul ei, reprezentand deci relieful terenului pe o directie perpendiculara fata de axa longitudinala planului de referinta.

 

 

 

Ridicari topo-nivelitice 3D
Se efectueaza pentru a oferi proiectantului modelul 3D al terenului. In functie de precizia solicitata se poate efectua cu statia totala sau cu tehnologia GPS (RTK,ROMPOS).

 

 

 

Masuratori si calcul pentru determinarea volumelor
Sunt masuratori efectuate in scopul determinarii volumului rezultat in urma decopertarii/copertarii unor suprafete de teren. In urma masuratorilor, datele colectate din teren sunt prelucrate cu ajutorul unui software echipat cu capabilitati de determinare a volumelor.

 

 

 

 

Nivelment de mica si mare precizie
Nivelmentul are drept scop determinarea diferentelor de nivel dintre puncte si a cotelor unor puncte caracteristice. Studiaza, de asemenea, aparatele si metodele de lucru caracteristice ridicarilor nivelitice precum si metodele de reprezentare a reliefului pe planuri, harti sau machete. Nivelmentul este partea topografiei care se ocupa cu studiul aparatelor, instrumentelor si metodelor de determinare a inaltimilor (altitudini sau cote ) punctelor caracteristice ale terenului, precum si cu reprezentarea reliefului pe planuri si harti.

 

 

 

Relevee
Masurarea, desenarea si reprezentarea la scara a elementelor unei constructii, ale unui ansamblu de constructii sau al unui detaliu constructive. Schita in care sunt reprezentate la scara aceste documente.

 

Masuratori GPS
Executarea masuratorilor de teren cu tehnologia GPS este conditionata de o planificare adecvata, deoarece printr-o planificare buna a masuratorilor se usureaza prelucrarea datelor. Inaintea inceperii masuratorii este necesar sa se decida tipul de masurare care trebuie adoptat, de fapt, nivelul de precizie cerut, daca datele sunt necesare in timp real, ce date se doresc a fi inregistrate, etc.